quy chuan pallet go quy chuan pallet go quy chuan pallet go

CÔNG TY CP QUỐC TẾ

SAO NAM - SANCOPACK

  • 024 73002579
  • info@sancopack.com.vn

quy chuan pallet go

Kích thước Pallet gỗ chuẩn là bao nhiêu?

Pallet Bắc Mỹ có nhiều kích thước Pallet gỗ chuẩn ứng dụng để chứa đựng hàng hoá . Các kích cỡ tùy thuộc nhu cầu cụ thể, ngành công nghiệp. Kích thước tiêu chuẩn Pallet gỗ thường dùng trong việc xuất khẩu.

Dịch vụ đóng gói hàng hoá xuất khẩu có những lợi ích nào?

Một doanh nghiệp muốn phát triển sản xuất thì nhất định phải xuất hàng hoá đến khắp nơi. Trong đó, chất lượng và việc kinh doanh của doanh nghiệp sẽ ngày càng tiến tới hơn nữa