hat hut am hat hut am hat hut am

CÔNG TY CP QUỐC TẾ

SAO NAM - SANCOPACK

  • 024 73002579
  • info@sancopack.com.vn

hat hut am

Hạt hút ẩm silicagel và công dụng

Bản thân cái tên hạt hút ẩm silicagel đã cho chúng ta biết chức năng và công dụng của nó. Đây là chất hóa học, có khả năng hấp thụ nước, ẩm từ môi trường xung quanh