Đóng thùng gỗ hàng hóa siêu trọng Đóng thùng gỗ hàng hóa siêu trọng Đóng thùng gỗ hàng hóa siêu trọng

CÔNG TY CP QUỐC TẾ

SAO NAM - SANCOPACK

  • 024 73002579
  • info@sancopack.com.vn

Đóng thùng gỗ hàng hóa siêu trọng

Dịch vụ đóng thùng gỗ hàng hóa siêu trọng

Để có thể bảo vệ được các hàng hóa siêu trọng, đòi hỏi những người làm thùng gỗ bảo vệ phải có tay nghề và kỹ thuật đóng chuyên nghiệp. Bởi loại thùng gỗ này đóng rất khó, kích thước lớn, yêu cầu đo đạc thi công phải chính xác