công dụng silicagel
công dụng silicagel công dụng silicagel công dụng silicagel

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ

SAO NAM - SANCOPACK

  • 024 73002579
  • info@sancopack.com.vn

công dụng silicagel

Gói hút ẩm silicagel dùng để làm gì?

Gói hút ẩm silicagel được làm từ những hạt silicagel có khả năng ngậm nước, hút độ ẩm trong môi trường. Theo nghiên cứu, một hạt silicagel có khả năng hút ẩm đến 40% trọng lượng của nó.